Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŠkolstvíArchivAktuální informace

Aktuální informace

2. 11. 2016

Kurzy DVPP pro projekty z výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (OPVVV)

Nabídka Spolku pro zlepšení matematické a čtenářské gramotnosti, z. s. pro rok 2017.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

27. 10. 2016

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb.

MŠMT zveřejňuje vyhlášku č. 311/2016 Sb., kterou byla novelizována maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

27. 10. 2016

Informace MŠMT pro základní a mateřské školy

Termíny zápisů do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2017/2018. Individuální vzdělávání v základní škole. Šablony od A do Z.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

17. 10. 2016

Avízo dotačního programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení

Dopis Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy obsahující informace o připravovaném dotačním programu.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

6. 10. 2016

25. ročník mezinárodní soutěže studentek středních škol MISS RENETA 2017

Výzva studentkám středních škol k účasti v 25. ročníku mezinárodní soutěže MISS RENETA 2017.

Publikoval: Martin Odl

Celý článek

22. 9. 2016

Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na svých webových stránkách rozvojový program ve vzdělání „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017“, č. j.: MSMT - 5773/2016-1 ze dne 31. srpna 2016 (viz příloha: Vyhlaseni_RP_Podpora_odborneho_vzdelavani_ve_skolnim_roce_2016_2017). Cílem tohoto rozvojového programu je zajistit zlepšení kvality vzdělávání ve středních školách všech zřizovatelů v oborech vzdělání, které lze z pohledu potřeb trhu práce, popřípadě i z pohledu unikátnosti a tradice považovat v daném území za nenahraditelné. Krajský úřad Královéhradeckého kraje stanovil vybrané obory vzdělání pro účely finanční podpory (viz příloha: Vybrané obory KÚ školní rok 2016/2017).

Publikoval: Martin Odl

Celý článek

21. 9. 2016

Komunikační soubor obsahující metodiku řešení krizových situací osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.

Na návrh Vládního výboru pro zdravotně postižené občany byl vypracován dokument Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra (dále také jen PAS) a jejich rodin, jehož cílem je přispět ke zlepšení situace těchto lidí a jejich rodinných příslušníků. Přílohou této zprávy je Komunikační soubor, který je složený z jednotlivých dílčích materiálů (Informační leták, Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi, Desatero komunikace s osobou s PAS, Průkaz osoby s PAS)

Publikoval: Martin Odl

Celý článek

20. 9. 2016

Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol v roce 2017 a 2018

MŠMT vyhlašuje další výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2017 a 2018. Cílem výzvy je podpořit rozvoj kapacit základních škol s 1. stupněm a také školy, které jsou umístěny v jedné budově s mateřskou školou.

Publikoval: Jan Dvořák

Celý článek

12. 9. 2016

Nabídka vzdělávacího centra TEREZA

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. pod záštitou MŽP a MŠMT nabízí školám zapojení do dlouhodobých programů EVVO.

Publikoval: Daniel Horáček

Celý článek

30. 8. 2016

Týden pro inkluzi

Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. pořádá od 17. do 23. října 2016 pro školy, nestátní neziskové organizace, média a veřejné instituce akci Týden pro inkluzi.

Publikoval: Daniel Horáček

Zveřejněno do: 01.11.2016

Celý článek