Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadVolnočasové aktivity, sport a soutěžeDalší soutěže

Další soutěže

19. 12. 2016

Regionální soutěže 2017

Královéhradecký kraj opět podpoří regionální soutěže pro rok 2017. Za jakých podmínek lze podat Žádost o finanční prostředky na podporu regionální soutěže pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji najdete v dokumentu „Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji“- část týkající se regionálních soutěží viz příloha – výňatek.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

1. 11. 2017

Animág Kroměříž 2018

3. ročník celostátní soutěže v animované tvorbě žáků ve věku 6-19 let určené pro žáky ze základních a středních škol, ZUŠ i kroužků. Další informace naleznete v přiložené příloze.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

23. 10. 2017

Navrhni projekt - 6. ročník soutěže pro středoškoláky

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vypsalo soutěž pro středoškoláky „Navrhni projekt“. Cílem je podnítit zájem studentů o řešení problematických oblastí života ve svém okolí s možností využít prostředky z evropských fondů. Soutěž probíhá od 1. září 2017 do 19. dubna 2018, projekt je nutné odevzdat do konce ledna 2018.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

11. 10. 2017

Ekonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda (EO) je celorepubliková soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena pro studenty 1. až 4. ročníků všech středních škol a je rozdělena do kategorií podle typu školy a studovaného ročníku.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

10. 10. 2017

Přírodovědný klokan 2017 - UPOZORNĚNÍ NA CHYBU

V zadání Přírodovědného klokana v kategorii Kadet se ve 4. úloze se úloze vyskytla chyba. Vysvětlení a OPRAVENÉ ZADÁNÍ NAJDETE V ZABEZPEČENÉ SEKCI - INFORMACE PRO PEDAGOGY.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

4. 10. 2017

Seifertův Žižkov - 2. ročník celostátní literární soutěže

Organizátor soutěže Městská část Praha 3 odbor školství ve spolupráci se ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta vyhlašuje druhý ročník celostátní literární soutěž Seifertův Žižkov. Soutěž se koná pod záštitou MŠMT a Českého centra Mezinárodního PEN klubu.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

2. 10. 2017

Přírodovědný klokan 2017

Organizační pokyny k soutěži Přírodovědný klokan 2017 a další informace najdete v přiložených přílohách.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

22. 9. 2017

Soutěž „POŠLI ZÁMĚR - VYHRAJ STÁŽ!"

Společný sekretariát ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky vyhlašuje soutěž "POŠLI ZÁMĚR - VYHRAJ STÁŽ". Soutěž je určena žákům středních škol a studentům vysokých škol.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

22. 9. 2017

Soutěž BESIP & PRI

BESIP ve spolupráci s mezinárodní organizací pro bezpečnost silničního provozu La Prevention Routiére (PRI) vyhlašuje Mezinárodní soutěž pro mladé lidi ve věku 18 – 24 let v natáčení videí na mobilní telefon. Soutěž startuje 1. září a ukončena bude 30. září 2017.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek

28. 8. 2017

Soutěž pro týmy středních škol

Žilinský kraj nabízí možnost účasti v celoslovenském kole sportovně – vědomostní soutěže Župná kalokagatia s mezinárodní účastí. Cílem soutěže je spojit krásu těla i ducha, využít teoretické vědomosti z oblasti zdravotní a dopravní výchovy, zeměpisu, přírodovědy, historie, sportu, turistiky ve spojení s fyzickou zdatností.

Publikoval: Martina Svatoňová

Celý článek