Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányZastupitelstvoArchiv usnesení 2003-2012

Archiv usnesení 2003-2012

Jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají dle schváleného kalendářního plánu, a to ve čtvrtek od 10.00 hodin. Usnesení, přijatá zastupitelstvem jsou k dispozici nejdříve 10 dní po zasedání. Oznámení každého zasedání zastupitelstva najde na úřední desce - v ostatních dokumentech.

Plán zasedání Zastupitelstva na rok 2012

 25. zasedání   26. 01. 2012
 26. zasedání   22. 03. 2012
 27. zasedání   03. 05. 2012
   28. zasedání   14. 06. 2012
 29. zasedání   06. 09. 2012
 30. zasedání   04. 10. 2012

Datum konání: 3.12.2009

USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2010; Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou; Transformace Správy nemovitostí Královéhradeckého kraje a. s. na příspěvkovou organizaci

Celé usnesení

Datum konání: 22.10.2009

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Příprava projektů příspěvkových organizací odvětví kultury pro podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod, opatření3.1; Transformace Správy nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s. na příspěvkovou organizaci a cese leasingu; Projekt Archeopark Všestary

Celé usnesení

Datum konání: 10.9.2009

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Poskytnutí neinvestičního transferu zdravotnickým akciovým společnostem a úprava kapitoly 15 - zdravotnictví na rok 2009; Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za I. pololetí 2009 ; Návrh na podpis Dodatku k Dohodě o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Banskobystrickým samosprávným krajem ; Zvýšení základního kapitálu ZOO Dvůr Králové a. s. ; Návrh na schválení účelové dotace na pořádání leteckého dne CIAF 09

Celé usnesení

Datum konání: 18.6.2009

USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2008; Návrhy na optimalizaci sítě škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji

Celé usnesení

Datum konání: 28.5.2009

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Rámec činnosti Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s.; Rozdělení neinvestičních dotací z grantových programů Královéhradeckého kraje z oblasti kultury a památkové péče; Dotační programy v oblasti školství pro rok 2009

Celé usnesení

Datum konání: 16.4.2009

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Pomoc Královéhradeckého kraje k dostavbě obchvatu České Skalice; Poskytnutí neinvestiční účelové dotace Czech Airshow Agency, spol. s r. o.; Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - odvětví zdravotnictví na rok 2009

Celé usnesení

Datum konání: 5.3.2009

USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Návrh na poskytnutí dotace Česko-německé horské nemocnici Krkonoše, s. r. o.; Návrh na projednání žádostí o proplácení regulačních poplatků; Návrh na 1. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2009; Změny ve funkcích členů výborů zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Celé usnesení

Datum konání: 22.1.2009

USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Návrh na odvolání z funkce člena Rady Královéhradeckého kraje; Změny ve výkonu funkcí členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; Návrh na schválení Smluv o proplácení regulačních poplatků za pojištěnce; Informace ve věci postupu zachování dostupné zdravotní péče na území Vrchlabska

Celé usnesení

Datum konání: 11.12.2008

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v souvislosti se zrušením záměru postupu transformace příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí Královéhradeckého kraje na jinou formu poskytovatele sociálních služeb; Volba členů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Celé usnesení

Datum konání: 12.11.2008

USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Volba hejtmana Královéhradeckého kraje; volba členů Rady Královéhradeckého kraje, zřízení výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, volba předsedů výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Celé usnesení