Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányZastupitelstvoArchiv usnesení 2003-2012

Archiv usnesení 2003-2012

Jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají dle schváleného kalendářního plánu, a to ve čtvrtek od 10.00 hodin. Usnesení, přijatá zastupitelstvem jsou k dispozici nejdříve 10 dní po zasedání. Oznámení každého zasedání zastupitelstva najde na úřední desce - v ostatních dokumentech.

Plán zasedání Zastupitelstva na rok 2012

 25. zasedání   26. 01. 2012
 26. zasedání   22. 03. 2012
 27. zasedání   03. 05. 2012
   28. zasedání   14. 06. 2012
 29. zasedání   06. 09. 2012
 30. zasedání   04. 10. 2012

Datum konání: 10.5.2007

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Dotace Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2007; Programy podpor Královéhradeckého kraje v oblasti regionálního rozvoje, Dotační programy v oblasti vzdělávání na rok 2007 navrhované k podpoře z rozpočtu Královéhradeckého kraje; Návrh záměru postupu transformace příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí Královéhradeckého kraje na jinou formu poskytovatele sociálních služeb

Celé usnesení

Datum konání: 29.3.2007

USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Administrativní centrum Královéhradeckého kraje, Dotace programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2007, Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, Návrh na uzavření smlouvy o směně nemovitostí Královéhradeckého kraje a ČR - Úřad práce v Hradci Králové, Návrh změny organizace dopravní obslužnosti v úezmí ležícím v okolí tratě 063 Kopidlno - Dolní Bousov

Celé usnesení

Datum konání: 15.2.2007

USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Transformace Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, Administrativní centrum Královéhradeckého kraje, Zpráva představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s., 7. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2006

Celé usnesení

Datum konání: 7.12.2006

USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Průmyslová zóna Solnice - Kvasiny; návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2007; Zásady Královéhradeckého kraje pro přidělování podpor, grantů a dotací na programovací období EU 2007 – 2013

Celé usnesení

Datum konání: 24.10.2006

USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Změny v rejstříku škol a školských zařízení pro školní rok 2007/2008 požadované školami a školskými zařízeními zřizvanými Královéhradeckým krajem, 5. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje, Program obnovy venkova pro rok 2007, Návrh zadání územního plánu velkého územního celku Královéhradeckého kraje

Celé usnesení

Datum konání: 14.9.2006

USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Čerpání rozpočtu Královéhradeckého kraje za I. pololetí roku 2006, Požadavky na zajištění dopravní obslužnosti, Strategická průmyslová zóna Solnice-Kvasiny, Dodatek ke smlouvě o spolupráci s Banskobystrickým krajem a Královéhradeckým krajem v oblasti cestovního ruchu, Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje

Celé usnesení

Datum konání: 10.7.2006

USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudružnosti Severovýchod, Smlouva o závazku veřejné služby v drážní dopravě na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2021

Celé usnesení

Datum konání: 22.6.2006

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2005; Veřejná zakázka - úvěr na financování investičních akcí Královéhradeckého kraje; Založení akciové společnosti "SÚS Královéhradeckého kraje"; 3. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2006

Celé usnesení

Datum konání: 18.5.2006

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací odvětví školství, zřízených Královéhradeckým krajem, za rok 2005; dotační programy; 2. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje; Zařazení a financování jmenovitých akcí v rámci Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje v roce 2006; Přijetí úvěru na financování investičních akcí Královéhradeckého kraje; Pozn: hlasování 65 je neplatné

Celé usnesení

Datum konání: 21.3.2006

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje

Celé usnesení