Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányZastupitelstvoArchiv usnesení 2003-2012

Archiv usnesení 2003-2012

Jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají dle schváleného kalendářního plánu, a to ve čtvrtek od 10.00 hodin. Usnesení, přijatá zastupitelstvem jsou k dispozici nejdříve 10 dní po zasedání. Oznámení každého zasedání zastupitelstva najde na úřední desce - v ostatních dokumentech.

Plán zasedání Zastupitelstva na rok 2012

 25. zasedání   26. 01. 2012
 26. zasedání   22. 03. 2012
 27. zasedání   03. 05. 2012
   28. zasedání   14. 06. 2012
 29. zasedání   06. 09. 2012
 30. zasedání   04. 10. 2012

Datum konání: 2.12.2004

USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: volba hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje, dalších členů rady kraje, zřízení výborů zastupitelstva kraje a volba jejich předsedů

Celé usnesení

Datum konání: 14.10.2004

USNESENÍ z 32. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005, nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, síť sociálních služeb Královéhradeckého kraje, aktualizace Koncepce EVVO v Královéhradeckém kraji, rozsah základní dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje na rok 2005
Pozn.: Protokoly o hlasování nejsou k dispozici - výjezdní zasedání.

Celé usnesení

Datum konání: 16.9.2004

USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Problematika školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví a sociálních věcí, dopravy. Nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví kraje.

Celé usnesení

Datum konání: 24.6.2004

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Závěrečný účet a rozbor hospodaření za rok 2003, zrušení příspěvkových organizací kraje na úseku zdravotnictví, nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví kraje, 4. úprava rozpočtu kraje na rok 2004

Celé usnesení

Datum konání: 27.5.2004

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: 1. Koncepce centralizace zdravotnictví 2004
2. Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje
3. Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje
Pozn: Protokoly o hlasování nejsou k dispozici v elektronické podobě (výjezdní zasedání).

Celé usnesení

Datum konání: 29.4.2004

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: 3. úprava rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2004, Dopravní obslužnost Královéhradeckého kraje, Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje, Nakládání s nemovitým majetkem Královéhradeckého kraje

Celé usnesení

Datum konání: 25.3.2004

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Dodatek č. 1 nájemní (leasingové) smlouvy na pořízení administrativního centra Královéhradeckého kraje, bezúplatný převod akcií společnosti Novobydžovské nemocnice a.s. do majetku Oblastní nemocnice Jičín a.s., nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.

Celé usnesení

Datum konání: 26.2.2004

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Zpráva o činnosti Novobydžovské nemocnice, a.s., nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví kraje.

Celé usnesení

Datum konání: 29.1.2004

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Nakládání s nemovitým majetkem. Podpora provozů cyklobusů v turistických regionech. EVVO - informace o plnění krajské Koncepce enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2003.

Celé usnesení

Datum konání: 11.12.2003

USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Zaměření: Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2004, administrativní centrum Královéhradeckého kraje

Celé usnesení