Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányRada Archiv usnesení rady

Archiv usnesení rady

Jednání Rady Královéhradeckého kraje se konají 1x za 2 týdny v pondělí od 9.00 hodin. Usnesení rady jsou k dispozici nejdříve 10 dní po jednání


11. 5. 2011

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 11.05.2011

Zaměření na sociální oblast, školství, dopravu a silniční hospodářství, granty a dotace, výběrová řízení, matetek kraje a na regionální rozvoj a cestovní ruch.

Publikoval: Zdenka Schovanková

Celý článek

27. 4. 2011

USNESENÍ z 10. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 27.04.2011

Zaměření na dopravu, grantové programy, majetek kraje, školství, životní prostředí, regionální rozvoj a na sociální oblast.

Publikoval: Zdenka Schovanková

Celý článek

13. 4. 2011

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 13.04.2011

Zaměření na oblast grantů a dotací, investice, majetek kraje a školství

Publikoval: Zdenka Schovanková

Celý článek

30. 3. 2011

USNESENÍ z 8. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 30.03.2011

Zaměření na oblast dopravy, dotací, majetkovou, životního prostředí a zemědělství, školství, sociálních věcí, zdravotnictví, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, kultury a investic.

Publikoval: Zdenka Schovanková

Celý článek

24. 3. 2011

USNESENÍ ze 7. (mimořádné) schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 24.03.2011

Zaměření na oblast majetku a sociální

Publikoval: Jana Tomanová

Celý článek

16. 3. 2011

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 16.03.2011

Zaměření na oblast dopravy, dotací, majetkoprávní, životního prostředí a zemědělství, školství, sociálních věcí, zdravotnictví, regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, investic

Publikoval: Jana Tomanová

Celý článek

2. 3. 2011

USNESENÍ z 5. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 02.03.2011

Zaměření na dopravu, majetek kraje, životní prostředí, školství, kulturu, zdravotnictví a na oblasti sociální, regionálního rozvoje a grantů a dotací.

Publikoval: Zdenka Schovanková

Celý článek

16. 2. 2011

USNESENÍ ze 4. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 16.02.2011

Zaměření na oblast dopravy a silničního hospodářství, majetkoprávní, životního prostředí a zemědělství, školství, zdravotnictví, regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, investic

Publikoval: Jana Tomanová

Celý článek

2. 2. 2011

USNESENÍ z 3. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 02.02.2011

Zaměření na dopravu a silničníh hospodářství, granty a dotace, ekonomiku, školství, cestovní ruch, kulturu, sociální věci, zdravotnictví, investice a na majetek kraje.

Publikoval: Zdenka Schovanková

Celý článek

19. 1. 2011

USNESENÍ ze 2. schůze Rady Královéhradeckého kraje konané dne 19.01.2011

Zaměření na oblast dopravy a silničního hospodářství, grantů a dotací, ekonomiky, majetkoprávní, životního prostředí a zemědělství, školství, regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, sociálních věcí, zdravotnictví, územního plánování a stavebního řádu, investic.

Publikoval: Jana Tomanová

Celý článek