Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKraj a volené orgányPovodňová ochrana

Povodňová ochrana


3.6.2013

Povodně 2013

Sbírka na pomoc obcím v kraji, které postihla povodeň

Královéhradecký kraj vyhlásil finanční sbírku pro obce, které v regionu postihla ničivá povodeň. Svůj finanční příspěvek mohou poskytnout všechna ostatní města a obce v kraji, jimž se ničivý živel vyhnul, a prokázat tak svou solidaritu. Pomoc ale mohou poskytnout i firmy či kdokoliv z obyvatel.

číslo konta: 107 - 5068790267/0100

Celý článek

4.1.2012

Český hydrometeorologický ústav uveřejnil na svých internetových stránkách nové materiály

Český hydrometeorologický ústav uveřejnil na svých internetových stránkách : „Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ“. Průvodce je rozdělen do tří sekcí podle určení cílové skupině a to:

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

29.12.2011

MŽP zveřejnilo na svých internetových stránkách materiál: Dokončení předběžného vyhodnocení povodňových rizik v ČR podle 2007/60/ES

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo na svých internetových stránkách materiál: „Dokončení předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik“ .

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

29.12.2011

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

Ministerstvo životního prostředí uveřejnilo v prosincovém vydání Věstníku Ministerstva životního prostředí, pod č. 9 z roku 2011, nový metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby. K dispozici bude rovněž v průběhu ledna 2012 na internetových stránkách MŽP (www.mzp.cz).

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

29.12.2011

Změny u hlásného profilu Orlické Záhoří na vodním toku Divoká Orlice

K 15. prosinci 2011 došlo ke změně směrodatných dat souvisejících s hlásným profilem Orlické Záhoří, který je umístěný na vodním toku Divoká Orlice.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

11.6.2007

Ochrana před povodněmi

Ochrannou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření k předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území. Zajišťuje se systematickou prevencí a operativními opatřeními.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek

10.5.2007

Koncepce protipovodňové ochrany

Vzhledem ke stále častěji se opakujícím povodním a vzhledem k současné nedostatečné ochraně území Královéhradeckého kraje, zadal krajský úřad zpracování koncepce: Protipovodňová ochrana Královéhradeckého kraje.

Publikoval: Eva Valterová

Celý článek