2007:: Sport, mládež a tělovýchova - obecné informace

10. 11. 2006

Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK32/1243/2006 ze dne 1. 11. 2006 a v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK16/919//2006 ze dne 14. 9. 2006, Královéhradecký kraj vyhlásil dne 13. listopadu 2006 dotační programy na rok 2007 pro oblast sportu a tělovýchovy, práce s dětmi a mládeží. Uzávěrka vyhlášených programů proběhla 20. prosince 2006.

Podané žádosti projednaly orgány kraje:

  • 14. 3. 2007 - Rada Královéhradeckého kraje (výsledky zveřejněny níže),
  • 29. 3. 2007 - Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje (výsledky zveřejněny níže).

Programy vyhlášené pro oblast sportu a tělovýchovy, práce s dětmi a mládeží se řídí "Metodickým pokynem k realizaci finanční podpory z rozpočtu kraje v oblasti školství, kultury, volnočasových aktivit a sportu v Královéhradeckém kraji".

Soubory ke stažení