Královéhradecký kraj oslavil 28. října v Berlíně

14. 11. 2019 Autor: Lukáš Zábranský

Na konci října slavil Královéhradecký kraj Den vzniku Československa na české ambasádě v Berlíně. Při této příležitosti připravili zaměstnanci kraje společně s žáky podporovaných středních škol prezentaci pro stovky hostů. Královéhradecký kraj vedle hejtmana Jiřího Štěpána propagoval také radní pro oblast zdravotnictví Aleš Cabicar.

Kraj reprezentoval tým cestovního ruchu a Centra investic, rozvoje a inovací. Catering na recepci pro stovky hostů zajistili odborní mistři s žáky ze Střední školy Štefánikova z Hradce Králové a vedle nich se na přípravě recepce podíleli také žáci Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Nového Města nad Metují.

Na recepci dne 25. října t. r. vystoupil také sbor Gymnázia Boženy Němcové, který obstaral hlahol hymen obou zemí. Oslav se zúčastnili i zástupci Správy Krkonošského národního parku, v čele s ředitelem Robinem Böhnischem. Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a velvyslanec České republiky Tomáš Jan Podivínský pronesli slavnostní řeč.

Recepce se zúčastnilo okolo 600 hostů z řad německých politických a hospodářských kruhů, jakož i diplomatického sboru, téměř 60 velvyslanců spřátelených států. Oslavy poctily svou návštěvou desítky pracovníků spolkových ministerstev, novináři, překladatelé, zástupci kultury a další významní činitelé. Z nejdůležitějších hostů uvádíme:

  • poslankyni Spolkového sněmu a předsedkyni skupiny přátel CZ, SK a HU Renatu Alt,
  • bývalého spolkového ministra zemědělství, poslance Spolkového sněmu a spolupředsedu ČNDF Christiana Schmidta,
  • vrchního ředitele MZV SRN pro Evropu Andrease Peschkeho,
  • ředitele odboru bilaterálních vztahů Spolkového kancléřství Matthiase Lüttenberga.
Z oblasti obrany se zúčastnilo kolem 40 vojenských přidělenců a 10 styčných důstojníků pro ČR. Pozvání přijal také zástupce ředitele zemského kriminálního úřadu v Sasku, vedoucí operačního střediska policie Berlín, vedoucí celních pátracích úřadů z Bavorska, Berlína a Saska, vedoucí společné policejně-celní jednotky pro potírání drogové kriminality ze Saska, vedoucí úseku pro boj s organizovaným zločinem z Berlína, vedoucí decernátu pro boj s drogovou kriminalitou z Bavorska, vedoucí zástupci úseků mezinárodní spolupráce ze Saska, Bavorska, Berlína a Braniborska, zástupkyně vedoucího sekce mezinárodní spolupráce ze Spolkového kriminálního úřadu (BKA), vedoucí referátu pro boj s terorismem z BKA, styční důstojníci působící v Berlíně - mnozí s akreditací pro bilaterální spolupráci s ČR (CA, FR, GB atd.).

Fotogalerie