Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Jeho Excelence pan Ángel Lossada Torres-Quevedo navštívil Královéhradecký kraj

12. 11. 2019 Autor: Lukáš Zábranský

Proč se v Čechách o něčem říká španělská vesnice a proč Španělé místo toho říkají čínská vesnice? I tyto úvahy padaly na společné večeři, kterou pořádal Královéhradecký kraj na počest španělského velvyslance, J.E. Angela LOSSADY TORRES-QUEVEDA.

Hejtman Jiří Štěpán 1. listopadu tohoto roku přivítal velvyslance v našem kraji poprvé. Společně s primátorem města Hradce Králové Alexandrem Hrabálkem hovořili o zvládání mezinárodního terorismu, výročí sta let diplomatických vztahů obou zemí nebo o zajímavých destinacích v našem regionu. Po krátké večeři pokračoval velvyslanec na dobročinný koncert ve Filharmonii Hradec Králové, na kterém se španělský klavírní virtuos Ramón Grau poprvé představil českému publiku společně s orchestrem Filharmonie Hradec Králové. Výtěžek koncertu byl věnován zrakově postiženým žákům pro výuku hudebních oborů a ladění klávesových nástrojů Konzervatoře a střední školy Jana Deyla.

Jeho Excelence pan velvyslanec přislíbil další návštěvu v Královéhradeckém kraji a těší se například na prohlídku hospitálu Kuks.

Fotogalerie