Setkání se zástupci obce Kobeřice

21. 10. 2019 Autor: Lukáš Zábranský

V Sálu zastupitelstva Královéhradeckého kraje proběhlo dne 10. října t. r. výjezdní zasedání zastupitelů a osobností obce Kobeřice ve Slezsku a jejich polských partnerů z Gminy Kobierzyce v Dolním Slezsku.

V Krajském úřadu delegaci přivítali zástupci oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce, setkání moderovala vedoucí oddělení Bc. Tereza Nyklíčková. Ing. Roman Klíma, zabývající se implementací a poradenstvím Interreg V-A Česká republika – Polsko, přiblížil oběma stranám česko-polské projekty realizované za kooperace Královéhradeckého kraje.

Ing. Miroslav Vlasák poinformoval hosty o aktivitách Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r.o.

Gminu Kobierzyce prezentoval sám starosta Ryszard Pacholik s radními, nastínil historii a současnost velkého vesnického správního obvodu, který spravuje 33 sídel a je jedním z nejvíce investujících. Sídlí tu průmyslová centra na výrobu elektroniky či elektromobilů. V oblasti se masivně investuje do obyvatelstva například formou výstavby infrastruktury a vznikají tisíce nových pracovních míst, nejen díky tomu v posledních dekádách vzrostlo zalidnění oblasti zhruba na dvojnásobek.

Kobeřice ve Slezsku reprezentoval starosta obce Ing. Lukáš Kubný, zastupitelé či kněz Marek Pawlica. Letos například otevřeli nový moderní a multifunkční obecní dům. Slezské Kobeřice podporují z hlediska sportovního vyžití obyvatel především cykloturistiku, protože hory (Jeseníky i Beskydy) jsou od vsi vzdálené mnoho desítek kilometrů, pomocí projektu byla realizována v nedávné minulosti cyklostezka. Obec stmelují vícegenerační sportovní aktivity, hraje se zde Kobeřická amatérská fotbalová liga, nohejbal, mládež se věnuje atletice, zejména běhu. Pro děti byla vybudována mnohá hřiště. Z hlediska přeshraničních kontaktů bezpečnostních složek si zastupitelé pochvalují hlavně dobrou spolupráci hasičů.

Obě obce udržují kontakty na různých úrovních. Zastupitelé obou Kobeřic se pravidelně setkávají nejméně jedenkrát ročně, letos například i přes nepřízeň počasí slavili v sobotu 7. září společně kulturní Den obce ve slezských Kobeřicích.

Fotogalerie