Výstava Geoparků ve foyer V. Preclíka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

18. 6. 2020 Autor: Lukáš Zábranský

Výstava představuje základní myšlenky současných národních geoparků a nabízí netradiční pohled do historie planety Země. Geoparky vyprávějí 4,6 miliard let starý příběh Země a procesy, které ji formovaly.

Národní geoparky přicházejí s novým pohledem na ochranu a propojení geologického dědictví s lokálními zdroji a místními přírodními hodnotami. Pomocí základních pilířů – vzdělávání, šetrného turistického ruchu, výzkumu a regionálního rozvoje – se národní geoparky snaží o netradiční podporu tu více a tu méně známých oblastí České republiky.

Globální geopark UNESCO Český ráj

Český ráj je jedinečné území s mimořádnou rozmanitostí geologických a geomorfologických fenoménů provázaných s živou přírodou a jejími ekosystémy. Díky výjimečné pestrosti geologického reliéfu zde byly vytvořeny jedinečné podmínky pro činnost člověka zanechávající v krajině hmotné i nehmotné památky. Geopark Český ráj se rozkládá mezi městy Mnichovo Hradiště, Železný Brod, Jilemnice, Nová Paka, Jičín a Turnov a jeho rozloha je 833 km². Území geoparku bylo v průběhu stovek miliónů let opakovaně dnem moří a jezer, několikrát zde probíhala sopečná činnost. Pro své mimořádně cenné geologické, přírodní, historické i krajinné hodnoty byl Český ráj v roce 2005 zařazen do Evropské sítě geoparků a Globální sítě geoparků. V roce 2015 se stal Geopark Český ráj jako dosud jediný v České republice nositelem značky Globální geopark UNESCO.

Více informací o geologických fenoménech a vybraných geologických lokalitách Globálního geoparku UNESCO Český ráj naleznete na: www.geoparkceskyraj.cz.

[ read in english ]