Informace o využívání práce z domu zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

23. 2. 2021 Autor: Libor Košťál

Krajský úřad Královéhradeckého kraje chce neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb, efektivně využívat svěřené prostředky na provoz úřadu a zlepšovat komfort pro občany a klienty, které tyto služby potřebují a využívají. Zároveň se ale úřad snaží být zodpovědným zaměstnavatelem a vycházet vstříc možnostem, jak sladit rodinný a pracovní život zaměstnanců.

Jednou z inovací, která není při zajišťování veřejných služeb příliš rozšířená a pomáhá naplňovat výše uvedené cíle krajského úřadu, je zavedení tzv. práce z domu. Ta spočívá ve vytvoření sdílených pracovních míst, kdy se více zaměstnanců střídá „na jedné židli“ a kombinují práci z domu a na úřadě.

Uvedené opatření přináší zisky zaměstnavateli, zaměstnancům a zejména občanům. Díky této formě práce dojde k úsporám v provozu úřadu, který je hrazen z peněz daňových poplatníků. Zvýší se spokojenost zaměstnanců a jejich produktivita. Zaměstnavatel pak může ušetřené prostředky využít pro rozvoj a zvýšení úrovně poskytovaných služeb.

Nejde o nahodilost či neuvážené a rychlé rozhodnutí. Tento projekt, jehož základní podmínkou je zachování stávající úrovně kvality poskytovaných služeb, je zavedený na královéhradeckém krajském úřadě od roku 2012 a na jeho začátku pracovalo z domu šest zaměstnanců oddělení kontroly obcí a analýz. V současnosti tuto formu práce využívá 44 zaměstnanců z deseti odborů. Zavedení práce z domu je podmíněno charakterem agendy, kterou příslušný zaměstnanec zajišťuje. Prioritně jde o pracovní místa, u kterých je osobní kontakt s klienty, příp. kolegy na úřadě minimální a lze jej řešit elektronickou komunikací (e-mailem nebo telefonicky). Jedná se tedy zejména o kontrolory, informatiky, personalisty či právníky, kde charakter jejich práce a okolnosti tuto formu práce využívat umožňují.

Jsme otevřeným a vstřícným úřadem. Každý pracovní den je pro nás zároveň dnem úředním. Naše úřední hodiny nejsou pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 17.00 hodin. Rádi se Vám budeme věnovati v ostatních pracovních dnech vždy v době minimálně do 14.00 hodin.

Dovolujeme si Vás však upozornit, že i v práci úředníka jsou situace, kdy jej nenajdete v jeho kanceláři. Může být na pracovním jednání jinde v budově či mimo úřad, může pracovat z domu nebo je nemocný, případně čerpá dovolenou. Proto chcete-li hovořit s konkrétním úředníkem, nikoli s kolegou, který jej zastupuje, doporučujeme Vám domluvit si schůzku telefonicky či e-mailem prostřednictvím našeho informačního centra:

Můžete se tak dohodnout i na odpoledním termínu, který oběma stranám vyhoví lépe. Uvedené se samozřejmě netýká pouze zaměstnanců využívajících práci z domu.

Právě práce z domu rozšiřuje snadnou dosažitelnost a způsob, jakým lze rychle kontaktovat zaměstnance úřadu mimo běžnou provozní dobu úřadu, abychom mohli reagovat na požadavky tak rychle, jak jen můžeme. Vyjadřuje také zodpovědné hospodaření se svěřenými prostředky. Díky práci z domu budeme lépe využívat moderní technologie, budeme chytřejší.