Hygienická pravidla provozu a úřední hodiny na pracovištích krajského úřadu

19. 11. 2021

Uvnitř úřadu je důležité dodržovat hygienická pravidla.

Při vstupu do úřadu, resp. také při odchodu, si prosím dezinfikujte ruce k tomu poskytnutou dezinfekcí. Používejte ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) RESPIRÁTOR FFP2/KN95, který brání šíření kapének, také dodržujte bezpečné odstupy od jiných osob (min. 2 m), nejedná-li se o člena vaší domácnosti (rodinného příslušníka). Na vstupu můžete využít změření teploty termokamerou.

Za oboustranně výhodné považujeme si návštěvu před příchodem na úřad domluvit telefonicky na dotčeném odboru, elektronicky nebo prostřednictvím oddělení informační centrum na č. 495 817 842, 495 817 843.

Upřednostněn je písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, a to i pro příjem dokumentů od klientů. Zaměstnanci odborů, resp. oddělení, se k zajištění úkolů mohou v jednotlivých dnech na pracovišti zaměstnavatele střídat, resp. využívat home office.

Úřední hodiny krajského úřadu se nemění.

Příjem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti je organizován prostřednictvím pracoviště podatelny.

Pro nahlížení do spisů veřejnosti byla úřadem určena zasedací místnost P1.1011, která se nachází ve vstupní hale, hned vedle pracoviště recepce a ostrahy.