Souhrnné informace o webu

26. 5. 2021

Prohlášení o přístupnosti webových stránek, ochraně osobních údajů, o informačních systémech a další.

Prohlášení o přístupnosti webové prezentace Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj  se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Více informací ....

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Osobní údaje jsou  uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých odborech.

Informační systémy

Zde najdete informace o informačních systémech Krajského úřadu Královéhradeckého kraje