Informace především pro ZŠ okresu Hradec Králové - možnost pomoci

22. 11. 2017 Autor: Dita Kosová

Stručný návod pro pedagogy z Hradce Králové a okolí, jaké možnosti mohou využít v případech, kdy se setkávají s dětmi, které potřebují pomoc v oblastech: 1. zdravotních obtížích, 2. psychických potíží, 3. s učivem/přípravou do školy, IV. výchovnými potížemi dítěte. Spolupráci škol s ostatními aktéry v síti pro ohrožené děti a jejich rodiny v Hradci Králové nabízí prezentace vytvořená lokální síťařkou pro ORP HK (MPSV) Mgr. A. Havlíkovou - viz příloha.

Prezentace se zabývá formulací "ohroženého dítěte", na koho se škola musí či může obrátit, formou spolupráce pro třídní kolektiv, nabídkou preventivních certifikovaných programů, oblastí spolupráce se zákonnými zástupci, s pedagogy aj.

Soubory ke stažení