Seminář k metodice Unplugged - určený pedagogům především pedagogům žáků 6. ročníků ZŠ - již 9. 11. a 20.11.2017

6. 10. 2017 Autor: Dita Kosová

Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK Praha Vás zve na dvoudenní seminář určený především, jak je již výše avízováno, pedagogům žáků ve věku 12.-14 let. Metodika Unplugged je již několik let úspěšně praktikována jako prevence návykových látek cílená na žáky 2. st. ZŠ. Metodiku mohou proškolení pedagogové využít v rámci školní výuky v průběhu celého školního roku. Lektorem kurzu je PhDr. Lenka Skácelová (PPP Brno). Seminář je akreditován.

Akce je určena skupině max. 19 pedagogů či metodiků prevence, výchovných poradců a to v navazujících termínech: 9. 11. 2017 a 20. 11. 2017. Kurz se uskuteční jako dvoudenní výukový. Kurz proběhne v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, v zasedací místnosti P1.443 Bohumila Kubišty.

Na základě zvýšené poptávky se odbor školství rozhodl nabízenou metodiku znovu nabídnout. Přihlášky zasílejte do 27.10.2017 na e-mail: dkosova@kr-kralovehradecky.cz . Občerstvení není nabízeno.

Více informací naleznete v příloze.

Soubory ke stažení