Spuštění on-line systému výkaznictví preventivních aktivit na šk. rok 2017/2018

2. 11. 2017 Autor: Dita Kosová

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) spustil pro šk. rok 2017/2018 on-line systém výkaznictví preventivních aktivit od 29.10.2017. Školní metodici prevence tedy můžou zakládat a průběžně vyplňovat výkaz na současný školní rok. Výkaz se dočkal oproti minulému roku určitých úprav na základě evaluací a zpětných vazeb od samotných škol, poraden. Podrobnější informace o systému výkaznictví naleznete na http://www.nuv.cz/t/system-vykaznictvi-preventivnich-aktivit .

Stále je také pro ŠMP otevřeno vyplňování výkazů za uplynulý školní rok 2016/17. Jménem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje žádáme všechny základní a střední školy (bez rozdílu zřizovatele) o vyplnění dotazníku za skončený školní rok a průběžné vyplňování aktuálního školního roku.

S případnými dotazy se, prosím, obracejte na metodiky prevence při Pedagogicko-psychologické poradně Královéhradeckého kraje v jednotlivých okresech, kteří Vám rádi s vyplněním dotazníku pomohou.

NÚV chystáposun systému výkaznictví od pouhého výkazu „co děláme“ směrem k metodickému návodu, jak o školním preventivním programu vůbec přemýšlet, jak se vytváří, jak se naplňuje, jak se vyhodnocuje. Či co dalšího zahrnuje péče o klima školy.

Případné připomínky k novému systému výkaznictví zasílejte metodikům prevence PPP a SPC KHK v okresech. Následně budou předány NÚV. A pro nastávající školní rok bude možné ještě systém výkaznictví vylepšit.

Děkujeme za vyplňování on-line systému výkaznictví preventivních aktivit.