Zpravodaj prevence rizikového chování 3/2017

19. 10. 2017 Autor: Dita Kosová

V jeho obsahu naleznete informace k pomalu končící žákovské soutěže a soutěže mezi školami Královéhradeckého kraje (KHK) v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Najdete v něm celou škálu různých možností především akreditovaných seminářů, ale i kurzů včetně informace o specializačním studiu pro školní metodiky prevence. Mezi semináři je nabídka na kurz k metodice Unplugged zacílené na žáky II. stupně ZŠ (díky finančním prostředkům KHK zdarma), ale i pozvánka na workshop k preventivnímu filmu JAKUB pořádaný odborem školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje již 31.10.2017. Je v něm i celá řada seminářů v oblasti prevence vyhlašovaných jinými institucemi. Dále bych všechny základní a střední školy ráda vyzvala k vyplnění dotazníku do Systému výkaznictví preventivních aktivit, a to v termínu do 31.1.2018.

Metodici prevence při Pedagogicko-psychologické poradně a SPC KHK v jednotlivých okresech Vám s vyplněním dotazníku mohou pomoci. Shodně tak Vám mohou pomoci při konzultaci tvorby Strategie zvládání školní neúspěšnosti.

Ve zpravodaji je zmínka o vyhlášených rozvojových programech, možnostech dotací. Bc. Vít Pospíšil, kterého možná znáte ze Sion – Nová generace, o.s., nyní nabízí certifikované preventivní programy „Úcta k životu“.

Věřím, že ve zpravodaji načerpáte potřebné informace.

Soubory ke stažení