Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 - 2012 ("Projekt EtV")

19. 9. 2019 Autor: odbor školství

Popis projektu. Tisková zpráva k vyhlášení projektu. Přehledy dotovaných kurzů. Doprovodné materiály.
Projekt byl upraven usnesením Rady Královéhradeckého kraje dne 12.12.2011. Aktuální text "Projektu EtV" ke stažení.

Zlepšení etického prostředí považuje Rada Královéhradeckého kraje za jednu ze svých nejdůležitějších priorit podmiňujících úspěšný rozvoj kraje a působících pozitivně na příčiny většiny negativních společenských jevů.

Rozhodla se proto vyhlásit Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 a 2012. Rada Královéhradeckého kraje si uvědomuje, že hodnotová orientace je do značné míry vždy otázkou svobodné volby. Tento projekt tedy vyhlásila především jako iniciační, vzdělávací a poskytující podporu subjektům, které vdané oblasti již působí nebo působit budou. Jeho realizace se uskuteční ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové (UHK), Etickým fórem ČR (EF ČR) a Nadačním fondem Josefa Luxe (NFJL).

Rada Královéhradeckého kraje vyhlásila jako soutěž pro základní a střední školy sídlící nebo působící na území Královéhradeckého kraje, které se rozhodly začlenit (případně tak již učinily) systematicky vedenou a rozvíjenou etickou výchovu do ŠVPjako jednu ze svých priorit, Program podpory implementace etické výchovy na školách pro rok 2010 - 2011.

V příloze naleznete ke stažení informace pojednávající o historii tohoto projektu, přihlášku do kurzu etické výchovy pořádaného EF ČR určeného pro pedagogické pracovníky Královéhradeckého kraje a nabídku dalších speciálních podporovaných kurzů, jenž jsou organizovány v rámci realizace projektu.

Královéhradecký kraj může na základě žádosti poskytnout školám, jednotlivcům nebo přímo pořadateli příspěvek na kurzy pro vyučující etické výchovy až do výše 50% jejich ceny.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jan Šimáček, koordinátor Projektu podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje 2009 – 2012

Soubory ke stažení

 • Informace o "Projektu EtV" (doc, 36 kB, 16.12.2011)

  Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 - 2012 ("Projekt EtV") - úprava č. 2 schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 12.12.2011

 • Informace o projektu (doc, 56 kB, 9.9.2009)

  Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 - 2012 ("Projekt EtV") - úprava č. 1

 • Tisková zpráva (doc, 33 kB, 9.9.2009)

  Tisková zpráva z července 2009 k vyhlášení Projektu podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 - 2012.

 • Nabídka kurzů - KHK (doc, 37 kB, 19.2.2010)

  Nabídka kurzů podporovaných krajem v roce 2010.

 • Sborník projektu (pdf, 465 kB, 19.2.2010)

  Sborník projektu etické výchovy „PROČ A JAK?“.

 • Nabídka kurzů - Etické fórum ČR (doc, 79 kB, 22.3.2010)

  Kurzy pořádané Etickým fórem ČR v roce 2010, které mohou být na základě žádosti dotovány krajem.

 • Nabídka kurzů - KHK - II. část (doc, 36 kB, 31.8.2010)

  Nabídka kurzů podporovaných krajem v roce 2010 - II. část.

 • Program podpory implementace EtV (soutěž) (doc, 38 kB, 4.10.2010)

  Vyhlášení soutěže Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 - 2012.

 • Aplikace vzdělávacího oboru (doc, 32 kB, 4.10.2010)

  Informace o semináři Aplikace vzdělávacího oboru Etická výchova (EV) do školního vzdělávacího programu (ŠVP).

 • Zápis z jednání 30. 9. 2010 (doc, 32 kB, 4.10.2010)

  Zápis z jednání se zástupci škol, které přistupují ve spolupráci s krajským koordinátorem a Kabinetem etické výchovy při Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové k projektu etické výchovy na svých školách.

 • Výsledky soutěže (doc, 31 kB, 10.11.2010)

  Výsledky soutěže škol v rámci Programu podpory implementace EtV na školách pro rok 2010 – 2011. Zápis z jednání hodnotící komise.

 • Deklarace (PDF, 1477 kB, 9.12.2010)

  Prohlášení politických stran Královéhradeckého kraje k cílům v oblasti etiky ze dne 22. 11. 2010.

 • Pozvánka na přednášku (doc, 33 kB, 9.12.2010)

  JUDr. Miroslav Antl: Trestněprávní prevence jako součást etické výchovy

 • Deklarace (PDF, 1036 kB, 20.12.2010)

  Prohlášení institucí Královéhradeckého kraje k cílům v oblasti etiky.

 • Zpráva o realizaci projektu EtV (doc, 43 kB, 17.2.2011)

  Ode dne vyhlášení 9. 7. 2009 až do ledna 2011.