Nabídka vzdělávání v rámci projektu „Ředitel 2012“.

21. 9. 2011 Autor: Mgr. Tomáš Záviský

Informace o dalších modulech vzdělávání.

V rámci projektu „Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje – Model profesního vzdělávání“ (Ředitel 2012) je na období září – prosinec 2011 připraven další ze vzdělávacích modulů s názvem „Školský management v praxi“. Na tento modul jsou ještě volná místa. V rámci modulu proběhnou 3 celodenní semináře a 4 tuzemské stáže. Modul vede zkušený lektor Mgr. Miroslav Jiřička. Další informace o tomto modulu (i dalších modulech realizovaných v rámci projektu Ředitel 2012) najdete na webových stránkách Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (http://www.cvkhk.cz/), které vzdělávání organizuje.