Příprava zahraniční stáže.

16. 1. 2012 Autor: Mgr. Tomáš Záviský

Informace o stáži a její připravě.

Jednou z klíčových aktivit realizovaných v rámaci projektu "Ředitel 2012" je také zahraniční stáž. Obsahem stáže bude např.:

- návštěva různých typů škol a školských zařízení,

- hospitace ve výuce,

- setkání s představiteli místní samosprávy z oblasti školství,

- návštěva instituce zaměřené na vzdělávání pedagogů a další aktivity.


Účastníci stáže získají informace jak z oblasti pedagogoické, tak také z oblasti řízení a organizace subjektů a institucí ve vybrané destinaci.


V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace a obsahu stáže.