Metodika pro práci s dítětem

10. 1. 2020 Autor: Kateřina Nixová

Práce s ohroženým dítětem, které je umístěno do náhradní rodinné péče v Královéhradeckém kraji. Tato metodika vznikla v rámci projektu Evropské unie pod č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003863. Metodika byla zpracována Centrem pěstounských rodin ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.

https://www.pestounskerodiny.cz/files/Metodika_-_Prce_s_ohroenm_dttem_kter_je_umstno_do_nhradn_rodinn_pe_v_Krlovhradeckm_kraji.pdf