Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních od 1.9.2017

9. 11. 2017 Autor: Jana Aimová

V souvislosti s novelou zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních od 1.9.2017 upozorňujeme na změny týkající se získání odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků.

Některé změny související s registrací poskytovatele sociálních služeb:

1) Oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu již není podmiňováno získáním osvědčení, tzn. že při oznámení změn personálního zajištění sociální služby nebude požadováno osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu.

2) - doplnění dalších oborů vzdělání k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry

- doplnění dalších oborů vzdělání k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zdravotně sociálního pracovníka

- zrušení povolání zdravotnický asistent a jeho změna na povolání praktická sestra, vč. uvedení odborné způsobilosti k získání povolání praktické sestry

- úprava odborné způsobilosti k získání povolání fyzioterapeuta a nově stanovená specializovaná způsobilost k výkonu odborného fyzioterapeuta

- doplnění k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře

Souhrn nejdůležitějších změn:

http://www.nconzo.cz/web/guest/info-registr

Soubory ke stažení