Podání žádosti

19. 3. 2012 Autor: Tomáš Grulich

Podání žádosti o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb zdravotnických zařízení ústavní péče, speciálních lůžkových zdravotnických zařízení hospicového typu a dětských domovů

Podle bodu 5. přechodných ustanovení zákona č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jsou poskytovatelé pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle § 52, speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu a v dětských domovech, kteří poskytují pomoc podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a tuto pomoc poskytují i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni podat žádost o zapsání do registru poskytovatelů podle § 85 ve lhůtě nejpozději do 31. března 2012.

Žádost o zapsání do registru poskytovatelů se podává na formuláři v příloze, zdravotnická zařízení ústavní péče, která poskytují sociální služby dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, k tomuto formuláři vyplňují i formulář Údaje o registrované sociální službě (také uveden v příloze).

Soubory ke stažení