Domovy na Orlici

13. 9. 2021 Autor: Karel Vacek

Domovy na Orlici vznikly k 1. 1. 2021 sloučením Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí a Domova důchodců Borohrádek. Domovy poskytují svoje služby seniorům, kteří jsou závislí na péči druhé osoby a seniorům s diagnostikovanou Alzheimerovou demencí, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat doma, a to ani s pomocí rodiny a dostupných terénních služeb. Služby jsou poskytovány převážně lidem, kteří žijí na území Královéhradeckého kraje, nebo mají na tento kraj prokázanou vazbu. Žadateli o služby musí být nejméně 65 let.

V Domově v Albrechticích nad Orlicí je odborná péče poskytována ve dvou objektech, celková kapacita lůžek je 81.

V Hlavní budově, která prošla mnohými stavebními úpravami a byla postupně zmodernizována, je možné ubytování 57 klientů převážně ve tří nebo čtyřlůžkových pokojích. Tyto jsou všechny vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky, která přispívají k většímu komfortu a pohodlí.

V roce 2010 se navýšila kapacita zařízení dostavbou nových Domků. Ve třech shodných objektech naleznete ubytovací prostor pro 24 klientů. Ubytování je zde poskytováno ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Také tyto pokoje jsou všechny vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky.

Péče o seniory postižené Alzheimerovou chorobou je v zařízení poskytována od roku 2005. Péče o tyto osoby je poskytována v takovém rozsahu, aby bylo dosaženo největší možné kvality života klienta a aby se mu i ve stáří a nemoci dostalo dostatečné péče, důstojnosti i lidské vřelosti. V budově je neustále přítomen personál – odborný zdravotnický personál a pracovníci v sociálních službách. Ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovaně, lidsky důstojně, s cílem uspokojení individuálních potřeb klienta.

Veliký důraz je kladen na terapeutickou činnost. Volnočasové aktivity jsou prováděny individuálně, nebo ve skupinách. Klienti se mohou sami aktivně zapojit nebo jen pasivně přihlížet.

V celém komplexu domova je poskytována specializovaná ošetřovatelská péče. Primární lékařskou péči v potřebném rozsahu poskytuje smluvní lékař, který dochází 1x za týden, nebo po telefonické domluvě kdykoli. Dle potřeby docházejí i odborní lékaři (psychiatr, stomatolog, oční lékař atd.). Další odborné zdravotnické úkony jsou prováděny na objednávku v odborných zdravotnických zařízeních či ambulancích specialistů.

Stravování a prádelenské služby jsou zajištěny vlastními provozy.

Domov v Borohrádku poskytuje pobytovou sociální službu seniorům se sníženou soběstačností, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje nepřetržitou péči, kterou nemohou zajistit blízcí seniora nebo terénní sociální služba. Péče je vždy poskytována podle individuálních potřeb klienta. Služby v domově nemohou být poskytnuty osobám s akutním infekčním onemocněním nebo s diagnostikovanou závislostí na návykových látkách či poruchou osobnosti, narušující klidné soužití s ostatními klienty. Dále neposkytujeme služby seniorům, jejichž stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení a kteří nekomunikují v českém, nebo ve slovenském jazyce.

Pobytová služba je poskytována ve dvou budovách. V Nové budově je poskytováno ubytování převážně ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Část pokojů má vlastní toaletu a koupelnu, část pokojů je řešena tak, že vždy dva pokoje mají toaletu a koupelnu společnou. Kapacita této budovy je 80 lůžek. V budově Zámečku je poskytováno ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Některé z pokojů jsou vybaveny umývadlem. V této budově jsou toalety a koupelna společné. Kapacita budovy je 30 lůžek. Obě budovy jsou spojené zastřeným průchodem.

Domov má vlastní kuchyni a prádelnu. V kuchyni je připravována celodenní strava včetně diet. Prádelenský provoz zajišťuje klientům praní a drobné opravy a úpravy prádla.

Odborná ošetřovatelská péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně registrovanými všeobecnými sestrami a pracovníky v sociálních službách. Praktický lékař dochází do domova dvakrát týdně, v případě potřeby i častěji. Dále sem dochází i psychiatr. Odborná vyšetření jsou dále zajišťována ve zdravotnických zařízeních a specializovaných ambulancích.

Volnočasové aktivity v domově zajišťují tři aktivizační pracovnice.

Registrovaná sociální služba:

Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb.

Domov pro seniory dle § 49 zákona 108/2006 Sb.

 

Kontakt:

Domovy na Orlici

1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

info@domovynaorlici.cz

Datová schránka: f29khum

IČ: 42886171

DIČ: CZ42886171

 

DZR Albrechtice

1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

+420 494 337 069

 

DpS Borohrádek

Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

+420   494 381 234

 

webové stránky: https://www.domovynaorlici.cz/