Domov důchodců Černožice

13. 9. 2021 Autor: Martin Scháněl

Domov důchodců poskytuje pobytové sociální služby seniorům v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem.

V Domově pro seniory je služba poskytována 16 seniorům od 65 let věku, kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb.

V Domově se zvláštním režimem je služba poskytována 86 osobám od 40 let věku s chronickým duševním onemocněním (Alzheimerova, vaskulární, stařecká demence nebo demence jiného typu), kteří jsou těžce nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby, jimž bylo toto onemocnění diagnostikováno odborníkem z oboru psychiatrie nebo neurologie. Jejich nepříznivou sociální situaci spočívající zejména ve snížené schopnosti péče o sebe sama z důvodu poruchy orientace a krátkodobé paměti v důsledku onemocnění demence nelze řešit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo s využitím terénních či ambulantních služeb.

Obě služby jsou určeny seniorům, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj.

Domov důchodců je situován v Černožicích nedaleko hlavní silnice vedoucí z Hradce Králové do Jaroměře. Domov důchodců sídlí v památkově chráněné budově arch. Otakara Novotného, pocházející z roku 1926. V roce 2011 byla otevřena přístavba Domova, která zvýšila nejen počet nabízených lůžek, ale také komfort ubytovaným seniorům. Od listopadu 2017, po rekonstrukci, poskytuje vyšší komfort také ubytování v budově z konce 20. let. Domov je obklopen velkou zahradou.

Ubytování je uživatelům poskytováno převážně ve dvoulůžkových pokojích a v šesti jednolůžkových pokojích. Sociální zařízení je součástí pokoje. Uživatelům je poskytována celodenní strava s ohledem na potřebu dietního stravování.

Uživatelům je poskytována ošetřovatelská, zdravotní a sociální péče na základě jejich individuálních potřeb. Nabízeny jsou také aktivity volnočasové, aktivity podporující co nejdelší udržení soběstačnosti a základní rehabilitační péče. Uživatelé mají rovněž možnost využít bohoslužby dvou církví, služby kadeřnice a pedikérky či výlety do okolí.

Bezprostřední péče o uživatele je poskytována odborným a kvalifikovaným personálem.

V domově přímo ordinuje praktický lékař, pravidelně pak rovněž diabetolog, psychiatr a dle potřeby také stomatolog.

Registrovaná sociální služba:

Domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.

Domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb.

Kontakt:

Domov důchodců Černožice
adresa: Revoluční 84, 503 04 Černožice

telefon: 495 705 211
e-mail:
info@doduce.cz
webové stránky: http://www.doduce.cz

Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1238584830600_3&706f=c047526c3b89565b