Domov U Biřičky

13. 9. 2021 Autor: Daniela Lusková

Domov U Biřičky zřizuje Královéhradecký kraj jako svoji příspěvkovou organizaci, jejímž úkolem je provozování pobytových služeb sociální péče a to v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Domov U Biřičky tvoří dvě budovy – Ypsilonka a Křížová, jejichž názvy jsou odvozeny od specifického půdorysu ve tvaru písmen. Budovy jsou obklopeny rozlehlým parkem, poskytující chladivý stín v horkých dnech a příjemné posezení na lavičkách. Domov má celkovou kapacitu 340 lůžek a nabízí ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích s balkonem. Služby domova, tedy zejména služby ubytovací, stravovací, zdravotní a činnosti sociální péče zajišťují zaměstnanci v celé řadě profesí.

Součástí komplexu služeb je i stravovací provoz, kvalitní domácí kuchyně zahrnuje nejen několik druhů diet, ale také domácí moučníky, ovocné saláty, pomazánky. Lékařská péče je zajištěna externím zdravotnickým zařízením. Tým více než 220 zaměstnanců se stará o vše potřebné pro příjemné ubytování a trávení volného času. Pro klienty, kteří dávají přednost místním službám, je k dispozici kadeřnictví, prodejna občerstvení s kavárnou, tělocvična a spousta dalších aktivit (vaření, výtvarné činnosti, setkávání v kapli aj.). Duchovní služby zajišťují církve katolická a československá husitská. Zařízení se tak řadí mezi největší poskytovatele sociálních služeb v České republice, k dispozici seniorům je od roku 1965.

Posláním Domova U Biřičky je poskytování celodenní podpory a péče o seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním, kteří z důvodu vysoké závislosti na péči druhé osoby nemohou žít doma s pomocí rodiny nebo jiných služeb.

Cíle Domova U Biřičky jsou:

 1. bezpečné a klidné bydlení,
 2. podpora v oblastech životních potřeb,
 3. zajištění důstojného života,
 4. udržení kontaktů s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností.

Principy Domova U Biřičky jsou:

 1. Ochrana práv klientů je zajišťována zejména v souladu s Listinou základních práv a svobod.
 2. Důstojnost, zaměstnanci respektují v maximální možné míře základní lidská práva, vlastní vůli, rozhodnutí klienta a lidskou důstojnost. Chovají se ke klientům s respektem a úctou k jeho osobnosti za každé situace.
 3. Soběstačnost, zaměstnanci poskytují péči pouze v úkonech, které klient nezvládá vlastními silami, s ohledem na udržení a aktivní podporu maximálně možné míry jeho soběstačnosti tak, aby se jeho život v domově přibližoval běžnému způsobu života vrstevníků.
 4. Spolupráce, zaměstnanci organizace zajišťují činnosti sociální služby ve spolupráci s klientem, jeho blízkými a dalšími institucemi.

 

Sociální služba domov pro seniory je určena pro osoby:

 • především z Královéhradeckého kraje,
 • zejména starší 65 let,
 • které o poskytované služby mají zájem a s poskytovanými službami svobodně souhlasí,
 • které potřebují každodenní nepřetržitou individuální podporu, pomoc a péči v rozsahu nabízených služeb v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologických potřeb, péče o zdraví, osobních aktivit a záležitostí,
 • kterým péči nelze zajistit terénními nebo ambulantními sociálními službami v domácnosti,
 • kterým hrozí riziko sociální izolace,
 • které nevyžadují celodenní intenzivní zdravotnickou péči.
   

Sociální služba domov se zvláštním režimem je určena pro osoby: 

 • především z Královéhradeckého kraje,
 • zejména starší 60 let,
 • které o poskytované služby mají zájem a s poskytovanými službami svobodně souhlasí, 
 • které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, 
 • které potřebují každodenní nepřetržitou individuální podporu, pomoc a péči
  v rozsahu nabízených služeb v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologických potřeb, péče o zdraví, osobních aktivit a záležitostí,
 • kterým péči nelze zajistit terénními nebo ambulantními sociálními službami
  v domácnosti nebo domovem pro seniory,
 • kterým hrozí riziko sociální izolace,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšený dohled a ubytování v prostoru uzpůsobeném k bezpečnému pohybu,
 • které nevyžadují celodenní intenzivní zdravotnickou péči.

 

Registrované sociální služby:

Domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

 

Kontakt:

Domov U Biřičky Hradec Králové

Adresa: K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové

Telefon: 495 405 311

Fax: 495 274 111

Webové stránky: http://www.ddhk.cz

Instagram: https://instagram.com/domovubiricky

Facebook: https://www.facebook.com/domovubiricky/

Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1238420310355_1&706f=f80a2657c595ca4f