Domov důchodců Náchod

13. 9. 2021 Autor: Václav Voltr

Domov důchodců Náchod poskytuje dvě pobytové služby: Domov pro seniory s kapacitou 86 lůžek a Domov se zvláštním režimem s kapacitou 60 lůžek. Služby jsou určeny osobám vyžadujícím pravidelnou celodenní péči.

Služba domova pro seniory je určena osobám od 62 let věku s bydlištěm v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, které se ocitly v naléhavé nepříznivé sociální situaci, protože už vůbec nejsou schopné z důvodu věku a zdravotního stavu zvládat bezpečně úkony péče o svoji osobu ve svém přirozeném prostředí ani za pomoci rodiny, osob blízkých či ambulantní a terénní služby, a jejich situaci lze řešit vzhledem k těžké nebo úplné závislosti na péči druhé osoby pouze službou pobytovou, jinak jim hrozí sociální vyloučení.

Služba domova se zvláštním režimem je určena zejména osobám od 55 let věku s bydlištěm v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, které se ocitly v naléhavé nepříznivé sociální situaci, protože už vůbec nejsou schopné z důvodu onemocnění stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou zvládat bezpečně úkony péče o svoji osobu ve svém přirozeném prostředí ani za pomoci rodiny, osob blízkých či ambulantní a terénní služby, a jejích situaci lze řešit vzhledem k těžké nebo úplné závislosti na péči druhé osoby pouze službou pobytovou, jinak jim hrozí sociální vyloučení. Režim v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Domov důchodců Náchod je umístěn v klidné části města ve směru na Dobrošov v mírném svahu vedle budovy staré Oblastní nemocnice Náchod (horní nemocnice). Areál domova důchodců je tvořen dvěma vzájemně propojenými budovami. Starší budova A – původně Bartoňův okresní chorobinec postavena v roce 1931 a kompletně zrekonstruována v r. 1996. V rámci rekonstrukce byla u budovy A vybudována velká venkovní terasa. Budova B je přístavba uvedená do provozu v r. 1998. Ve starší budově jsou převážně třílůžkové a dvoulůžkové pokoje s umyvadlem, sociální zařízení jsou společná na chodbě. V nové přístavbě jsou pokoje převážně dvoulůžkové a třílůžkové se sociálním zařízením, vlastní předzahrádkou nebo balkonem. Na každém podlaží nové budovy B jsou na konci chodby umístěna velká prosklená „atria“- zimní zahrady k posezení a odpočinku obyvatel. Počet jednolůžkových pokojů je v obou budovách omezen vzhledem k stavební dispozici a zřizovatelem nastavené celkové kapacitě zařízení (celkem 146 lůžek). Na všechny pokoje v obou budovách je instalován komunikační systém s hlasovým výstupem. Všechny pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovacími lůžky a TV přípojkou na společnou anténu. V obou budovách je volně přístupný WIFI signál k připojení na internet.

Ve službě domova se zvláštním režimem pracuje navýšený počet personálu (7 SZP a 19 PSS), aby byla dostatečně personálně zajištěna náročná péče o specifické klienty. Jedná se o polouzavřené oddělení s automatickými samootvíracími dveřními systémy s jednostrannými číslicovými zámky z vnitřní strany oddělení v rámci společných prostor jídelen v budově A. V zařízení je dále nainstalován kamerový a monitorovací venkovní systém pro detekci dezorientovaných klientů k zajištění jejich kontrolovaného a tím pádem bezpečného pohybu mimo budovu domova. Vzhledem k velikosti domova (69 pokojů) můžeme zájemci o službu nabídnout pokoj odpovídající jeho finančním možnostem, zdravotnímu stavu a schopnosti sebeobsluhy. V případě změny zdravotního stavu se nemusí obávat jiného prostředí, nové adaptace a nové komunity. Prostory domova jsou bezbariérové, k dispozici jsou dva lůžkové výtahy a parkovací místo pro vozíčkáře. Dále jsou zde místnosti vyčleněné pro poskytování komunálních služeb (kadeřník, holič, pedikér), prostory vyhrazené pro rehabilitaci, hobby místnost a společenský sál.

Umístění domova v blízkosti budov nemocnice je výhodné zejména pro uživatele, kteří potřebují specializovanou zdravotní péči (např. dialýzu). Klientům je umožňován volný pohyb a poskytována podpora zachování a rozvíjení důstojného života se snahou zapojit je do běžného života v jejich novém prostředí, posilovat jejich samostatnost a nezávislost s ohledem na jejich zdravotní omezení.

Uživatelům je poskytováno stravování z vlastní kuchyně. Složení stravy je kontrolované externí nutriční terapeutkou, zařízení je také schopné připravit i bezlepkovou dietu. Volnočasové aktivity zajišťuje kolektiv 5 aktivizačních pracovníků, který připravuje výlety, trénování paměti, hraní společenských her a pestré rukodělné činnosti. Rehabilitační cvičení, nácviky chůze a další cvičební aktivity zajišťuje kolektiv 4 rehabilitačních pracovníků.

Registrovaná sociální služba:

Domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.
Domovy se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb.

Kontakt:

Domov důchodců Náchod
adresa: Bartoňova 903, 547 01 Náchod
telefon: 491 401 400 ředitel organizace Bc.V.Voltr
e-mail:
voltr.v@ddnachod.cz 

Sociální oddělení DD Náchod : 491 401 406 mobil 728 442 609

Manažer úseku přímé obslužné péče (vrchní sestra) 491 401 405 mobil 721 093 102

Účtárna 491 423 208 mobil 601 585 973

webové stránky: http://www.ddnachod.cz

facebook: Domov důchodců Náchod - Hlavní stránka | Facebook

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?706f=4b49b7ced24a83bc&SUBSESSION_ID=1238580345286_1