Domov pro seniory Pilníkov

13. 9. 2021 Autor: Karel Vacek

Domov pro seniory Pilníkov je pobytovou sociální službou, která poskytuje každodenní pomoc a podporu seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kvůli které již nemohou zůstat ve svém domácím prostředí, ani za podpory rodiny či jiných veřejně dostupných služeb.

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby seniorům od 60 let věku se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku a zdravotního stavu. Pomoc je vždy poskytována dle individuálních potřeb klienta.

Přijímáme klienty z celého Královéhradeckého kraje, případně prokázanou vazbou na tento kraj.

V třípodlažní budově, která prošla četnými stavebními úpravami je klientům poskytováno ubytování v dvoulůžkových a třílůžkových pokojích vybavených umyvadlem. Sociální zařízení jsou společná na patrech. Celková kapacita zařízení je 45 lůžek.

Domov má vlastní kuchyň a prádelnu. V kuchyni je připravována celodenní strava, včetně diet. Prádelenský provoz zajišťuje klientům nejen praní, ale i drobné opravy a úpravy prádla.

Odborná ošetřovatelská péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně všeobecnými zdravotními sestrami a pracovníky v sociálních službách. Praktický lékař dochází do zařízení 1x týdně, v případě potřeby i častěji, pravidelně pak také psychiatr. Další odborná vyšetření jsou realizována ve zdravotnických zařízeních a specializovaných ambulancích a poradnách.

O volnočasové aktivity klientů v zařízení i mimo něj se starají 2 aktivizační pracovnice.

Registrovaná sociální služba:

Domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.

Kontakt:

Domov pro seniory Pilníkov
Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov

Telefon: 499 829 111
Email:
info@dpspilnikov.cz
Webové stránky: www.dpspilnikov.cz
ID datové schránky: btakh3q

Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?706f=fa733e2dda23c02f&SUBSESSION_ID=1238567338562_5