DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou

13. 9. 2021 Autor: David Lepka

Název Ústav sociální péče Domečky byl změněn na DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou. Domečky poskytují 2 sociální služby. Osoba, která o službu žádá, musí mít bydliště v Královéhradeckém kraji, případně má prokázanou vazbu na Královéhradecký kraj (má zde rodinu, blízké osoby, zaměstnání, školu,…).

Domov pro osoby se zdravotním postižením (§48) - Služba je poskytována osobám se zdravotním postižením, převážně mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením od 3 let věku (převážně ženy a dívky), které potřebují podporu pro zabezpečení životních a osobních potřeb, kterou nelze zajistit prostřednictvím jiných forem sociálních služeb. Kapacita služby je 90 lůžek.

Odlehčovací služby (§44) - Služba se poskytuje klientům s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 do 65 let, o které jinak pečuje v jejich přirozeném sociálním prostředí blízká fyzická osoba (zejm. rodič, sourozenec, manžel). Služba je poskytována na základě zajištění nezbytného odpočinku nebo umožnění zařízení nezbytných záležitostí (např. hospitalizace), o klienta jinak pečující fyzické osoby. Kapacita služby 4 lůžka.

Prostředí, ve kterém je služba poskytována
Služba je poskytována v areálu zařízení Domečků, který je umístěn v okrajové části města, sousedí s nemocnicí a poliklinikou.

Lze jej rozdělit na dvě zóny.

  • První zóna slouží k ubytování v domcích (jedná se o dvoupodlažní domky pro cca 12 klientů) a její součástí jsou i administrativní a hospodářská budova. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, koupelna a WC je buď samostatná, nebo společná pro dva pokoje,
  • Druhá zóna je odpočinková a slouží i pro sportovní využití. Obsahuje větší travnaté plochy, vzrostlé stromy, hřiště, zahradní altány. Za zařízením jsou zemědělská pole. Pozemek, na kterém leží objekt zařízení, je majetkem Královéhradeckého kraje.    

Registrovaná sociální služba:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb.

Odlehčovací služby dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb.

Název zařízení:

Domečky Rychnov nad Kněžnou

Sídlo organizace: Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1612, PSČ 516 01

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 42886210

Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

 

web: www.domecky-rk.cz