Domov sociálních služeb Skřivany

13. 9. 2021 Autor: Slavomil Štefán

Domov sociálních služeb Skřivany poskytuje pobytové sociální služby osobám v nepříznivé sociální situaci - osobám s mentálním postižením, případně též s přidruženými a kombinovanými vadami ve věku od 18 let a výše, a to převážně ženám, dle možností i mužům.

Sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb, v prostředí menších domácností rodinného typu o velikosti 8 až 12 osob tak, aby se život uživatelů poskytovaných služeb maximálně blížil běžnému způsobu života.

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v domácnostech pro 8 až 12 osob komunitního typu.

Nachází se v areálu na ul. Dr. Vojtěcha v obci Skřivany u Nového Bydžova, a tvoří ji tři dvoupodlažní domky, každý s kapacitou 12 lůžek. Přízemí domků je bezbariérové, ubytování je v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, sociální zařízení je společné pro dva sousedící pokoje. Součástí areálu je také objekt s názvem pavilon D, sloužící pro poskytování širokého spektra denních aktivit. V tomto objektu má svoji registrovanou chráněnou dílnu i firma JUWITAL, zaměstnávající tu mnoho klientů zařízení. Je zde i prádelna a zázemí pro údržbu a její pracovníky. V tomto areálu se dále nachází i pavilon E, budova pro ubytování osob vyžadujících zvýšenou ošetřovatelskou a zdravotní péči, zprovozněná počátkem roku 2010. Zde jsou služby poskytovány ve 3 domácnostech o 10 osobách, v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. V objektu je též zázemí pro rehabilitační péči (masáž, sauna, vířivka) a zázemí pro terapeutické aktivity. V přízemí budovy naleznete stravovací provoz zařízení, a je zde umístěn i administrativní úsek a vedení celého zařízení. V areálu je dále možnost využívat pro sportovní aktivity hřiště a venkovní bazén.

Další sociální služba – chráněné bydlení – je umístěna v samostatném domku v běžné zástavbě v obci, a využívají ji 4 osoby - ženy. Tyto uživatelky zde žijí téměř samostatně, pouze s občasnou pomocí a podporou pracovníků zařízení.

Uživatelům služeb zařízení nabízí mnoho aktivit – od pracovních příležitostí přímo v zařízení, tak i práci pro externí firmy. Dále je v nabídce aktivit např. keramická a tkalcovská dílna, nácvik dovedností nutných k vedení běžné domácnosti, dále pak vzdělávací aktivity v rámci systému celoživotního vzdělávání, sportovní aktivity, nabídka kulturního vyžití, nabídka hyppoterapie, zajištění rehabilitačního plavání atd. Nabídka je průběžně obměňována dle potřeb a přání uživatelů, uživatelům je nabízeno i široké spektrum služeb v blízkém i vzdáleném okolí.

Uživatelům jsou služby poskytovány podle individuálních plánů, na základě respektování jejich individuálních potřeb a respektování jejich práva volby, a též vědomí odpovědnosti za svoji volbu. Uživatelé běžně využívají veřejné služby v blízkém i vzdálenějším okolí, a to jednak ve Skřivanech, v nedalekém Novém Bydžově, popř. i dále.

Registrované sociální služby:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb.

Chráněné bydlení dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb.

 

Kontaktní údaje:

Domov sociálních služeb Skřivany
Dr. Vojtěcha 93, 503 51 Skřivany
telefon 495 491 336
e-mail ředitel: reditel@dssskrivany.cz
e-mail sociální pracovnice: socprac@dssskrivany.cz
webové stránky:
http://www.dssskrivany.cz