Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí

2. 4. 2019 Autor: Miloš Zadrobílek

Zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Krajský živnostenský úřad upozorňuje osoby, které vykonávaly činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí na základě oprávnění podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů, že od 1. 12. 2018 se tato činnost stala vázanou živností. Tento den nabyl účinnost zákon č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění, který v tomto smyslu novelizuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podle přechodných ustanovení mohli současní samostatní likvidátoři pojistných událostí provozovat tuto činnost v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb. do doby ohlášení vázané živnosti, nejdéle však po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti uvedené novely, tj. do 1. 3. 2019.

Po marném uplynutí této lhůty je nutné při ohlášení vázané živnosti s předmětem „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“ prokázat zákonem stanovenou odbornou způsobilost (doklad o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou) a uhradit správní poplatek v zákonem stanovené výši (1000 Kč při vstupu do živnostenského podnikání, 500 Kč při ohlášení této vázané živnosti jako "další" živnosti).

Ohlásit živnost je možné na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v ČR, seznam obecních živnostenských úřadů v Královéhradeckém kraji naleznete zde.