Elektronické podání do Živnostenského rejstříku z počítače podnikatele

1. 10. 2008 Autor: Miloš Zadrobílek

Elektronické podání vůči živnostenskému úřadu lze vyplnit na svém počítači a poté je podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele odeslat do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku.

Od 1. 10. 2008 mají podnikatelské subjekty možnost vytvářet elektronické podání na svém počítači a odesílat je — podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele — do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude podnikatelem označen, podání zpracuje a pokud to bude možné také je elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku - záložka Elektronické podání.