Spojené cestovní služby - nové povinnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří od 1. 8. 2018

10. 10. 2018 Autor: Miloš Zadrobílek

Zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, kteří provozují koncesovanou živnost s předmětem podnikání „Provozování cestovní kanceláře“ a ohlašovací živnost volnou s oborem činnosti „Provozování cestovní agentury“, že od 1. 7. 2018 je účinná  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. 11. 2015, která je do českého právního systému plně implementována zákonem č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.  Od tohoto data je koncesovanou živností nejen pořádání zájezdů (definice zájezdu viz § 1b zákona), ale i zprostředkování spojených cestovních služeb (SCS).  Těmi se podle ustanovení § 1c zákona č. 159/1999 Sb. rozumí alespoň dva různé typy služeb cestovního ruchu (viz § 1a zákona) zakoupené pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, jestliže cestovní kancelář zákazníkovi:

  • Při jediné návštěvě či kontaktu se svým prodejním místem (rozumí se např. i přes webové stránky cestovní kanceláře) zprostředkuje samostatný výběr a samostatnou platbu každé jednotlivé služby cestovního ruchu,

nebo

  • Zprostředkuje cíleným způsobem pořízení alespoň jedné další služby cestovního ruchu od jiného poskytovatele služeb cestovního ruchu, a pokud je smlouva s tímto poskytovatelem uzavřena do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního ruchu.

Podle přechodných ustanovení měla CK a CA, která chce i nadále zprostředkovávat SCS, požádat do 1 měsíce od účinnosti zákona (tedy do 1. 8. 2018) o koncesi v patřičném rozsahu. Pokud tak neučinila, je CK po tomto termínu oprávněna provozovat koncesovanou živnost v rozsahu „Provozování cestovní kanceláře – prodej zájezdů“ a CA živnost volnou pouze v rozsahu § 3 zákona č. 159/1999 Sb. (tedy bez zprostředkování SCS!!!).

Pro získání aktuálních informací KŽÚ doporučuje sledovat stránky Ministerstva pro místní rozvoj, sekce Cestovní ruch.