Omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

29. 5. 2018 Autor: Miloš Zadrobílek

Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

          Zákon č. 247/2006 Sb.,  o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

 

Krajský živnostenský úřad upozorňuje, že dne  1. 7. 2006  nabyl účinnost zákon č. 247/2006 Sb.,  o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době.

 

Zákon zakazuje nákup a prodej použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy  a výkup odpadu v zařízeních určených ke sběru a výkupu odpadů v noční době mezi 22. a 6. hodinou. § 2 zákona definuje správní delikty v oblasti upravené zákonem č. 247/2006 Sb. a vymezuje sankce za ně (pokuta až do výše 50 000 Kč, resp. 100 000 Kč při opakovaném porušení zákona). Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádějí vedle ČOI i obecní živnostenské úřady příslušné podle umístění provozovny.