Paušální daň pro živnostníky

1. 2. 2021 Autor: Miloš Zadrobílek

informace Finanční správy

Informace Finanční správy ohledně příjmu oznámení o přistoupení k paušální dani naleznete na stránkách Ministerstva financí případně na portálu BusinessInfo. Termín pro podnikatele, kteří aktivně podnikali k účinnosti zákona 540/2020 Sb., vypršel dne 11. 1. 2021

Poplatník daně z příjmu fyzických osob, který zahajuje  činnost později (např. měl právo provozovat živnost přerušené či teprve do podnikání vstupuje), může oznámení o vstupu do paušálního režimu podat správci daně na příslušném tiskopisu Ministerstva financí do dne zahájení své činnosti.