Bytová politika

2. 7. 2014 Autor: Lucie Richtr

V rubrice Bytová politika naleznete aktuální i průběžné informace k problematice bytové politiky, zprávy o důležitých akcích, vyhlašovaných výzvách, upozornění pro odbornou i neodbornou veřejnost. Podrobné informace na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Další vhodné odkazy:


Podpory v oblasti bydlení financované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2016

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 134/2015 ze dne 30. 10. 2015 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Regenerace sídlišť, Podporované byty, Olověné rozvody a Bytové domy bez bariér.  Lhůta pro příjem žádostí končí 15. 1. 2016. 
Více informací na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR


Podpory v oblasti bydlení financované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2015

 Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 124/2015 ze dne 15. 10. 2015 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů dotační titul Komunitní dům seniorů. Jedná se o dodatečnou výzvu na rozdělení finančních prostředků alokovaných na rok 2015. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 10. 2015.

Předpokládaný termín pro vyhlášení pravidelné výzvy na program Podpora bydlení pro rok 2016 je 1. 11. 2015.  Vyhlášeny budou výzvy k překládání žádostí o podporu regenerace sídlišť, oprav domovních olověných rozvodů vody a výstavby podporovaných bytů. Upozornění pro žadatele: výstavba technické infrastruktury v příštím roce nebude podporována. 

Kompletní informace na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR


Konzultační dny k problematice bydlení v roce 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu, včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

Časový plán konzultačních dnů k problematice bydlení na 2. pololetí roku 2015: Termíny: 6. říjen a 1. prosinec 2015.
Více informací na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR


Průměrná úroková sazba za rok 2014 a výše státní podpory hypotečního úvěrování platné pro období od 1.2.2015 do 31.1.2016

Na základě Nařízení vlády č. 249/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 33/2004 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejňuje průměrnou sazbu úroku za předchozí rok, vypočtenou dle ustanovení §6 odst. 2 nařízení vlády č. 249/2002 Sb., resp. dle ustanovení §1 odst. 3 vládního nařízení č. 33/2004 Sb. Za rok 2014 průměrná úroková sazba činí 3,34 %, resp 3,30 %. Více informací na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.


Semináře pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2015

V souvislosti s vyhlášenými výzvami k předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR informační semináře pro veřejnost. Semináře jsou určené zejména pro žadatele o dotaci a zpracovatele žádostí. Předmětem seminářů bude představení jednotlivých podprogramů, popis náležitostí žádosti, nástin časového harmonogramu programu a upozornění na hlavní chyby, kterých se žadatelé o dotaci nejčastěji dopouštějí. Semináře se konají ve dnech 14. 1. 2015 a 21. 1. 2015 v Malém sále Městské knihovny v Praze. Podrobné informace k pořádané akci naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.


Konzultační dny Ministerstva pro místní rozvoj k problematice bydlení v roce 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu, včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

Časový plán konzultačních dnů Ministerstva pro místní rozvoj k problematice bydlení na rok 2015:

Termíny:

  •  3. únor 2015
  • červen 2015
  • říjen 2015
  • prosinec 2015

Konkrétní termíny připadající na červen, říjen a prosinec 2015 budou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v průběhu roku 2015.

Témata, na která budou v úvodní části konzultační dny zaměřeny, budou operativně reagovat na plnění opatření ze schválených záměrů vlády v bytové politice a na připravované právní úpravy v oblasti bydlení. Další část konzultačních dnů bude věnována odpovědím na dotazy a výměně zkušeností vlastníků a správců bytového fondu.


Konzultační den Ministerstva pro místní rozvoj k bytové problematice proběhne 2. prosince 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá bezplatný konzultační den zaměřený na metodicko - poradenskou činnost zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány a občany. Témata problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek. Konzultační den se uskuteční v úterý 2. prosince 2014 od 10.00 hodin v Malém sále Městské knihovny v Praze, (Mariánském náměstí 1, Praha 1).

Podrobné informace ke konzultačnímu dni MMR k bytové problematice naleznete na webovém odkazu.


Nový portál s informacemi o bydlení - www.portalobydleni.cz

V letošním roce byl spuštěn Portál o bydlení, který provozuje Státní fond rozvoje bydlení (dále jen „SRFB“). Jeho smyslem je soustředit rozsáhlé množství informací na jednom místě a zajistit jejich členění, strukturu a přehlednost - počínaje právními informacemi, až po praktickou poradnu pro každého tak, aby se v tak rozsáhlé problematice mohl zorientovat každý, kdo potřebuje správné informace k bydlení. "Portál o bydlení je jedním z úkolů Koncepce bydlení ČR, kdy se SFRB stal garantem vytvoření informační platformy, která znamená, že potřebné informace budou dostupné co nejširšímu množství lidí,“ uvedl ke spuštění Portálu náměstek ministra, Ing. Miroslav Kalous. Tyto informace budou členěny a tříděny tak, aby byly přehledné a každý se v nich mohl rychle orientovat. Portál je vytvořen pro intuitivní použití, kdy si návštěvník může vybrat v jaké je pozici je – NÁJEMNÍK , MAJITEL a k tomu se mu již řadí témata, jež se ho týkají. Tato část je tzv. „statická“ a znamená, že jsou zde obsaženy informace trvalejšího charakteru, např. vyhlášky, zákony, normy, daně, pojištění apod.

Podrobné informace na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.