Visegrádský fond

14. 8. 2014 Autor: Roman Klíma

Program je zaměřen na poskytování finančních prostředků na aktivity v následujících oblastech: • kulturní spolupráce (festivaly, publikace) • vědecká výměna a výzkum (konference, publikace) • školství – výměny mezi mladými lidmi (semináře, letní školy, sportovní, výchovné a kulturní aktivity pro děti a mládež) • přeshraniční spolupráce (projekty realizované na hranici dvou států V4) • podpora turismu (průvodci, prezentace, veletrhy)

Žadateli mohou být právnické a fyzické osoby ze zemí Visegrádské čtyřky (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko)


Uznatelné aktivity:

• upřednostňovány budou projekty, kterých se zúčastní subjekty ze všech zemí V4

• fond neposkytne podporu projektům, kterých se účastní méně než tři země V4, s výjimkou projektů v oblasti přeshraniční spolupráce

• projekty zahrnující spolupráci s dodatečnými subjekty mimo země V 4 pod podmínkou, že takové projekty jsou v souladu s cíli Fondu

• uchazeči ze zemí mimo V 4 mohou žádat o grant za stejných podmínek, pokud se projekt tématicky týká visegrádské spolupráce


Forma podpory:

finanční příspěvek v maximální výši na projekt Kč 115 000,- a může činit až 50 % uznatelných nákladů na projekt


Termíny podávání žádostí:

jsou stejné každý rok: 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince.


Další informace - viz http://visegradfund.org.