Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

6. 9. 2017 Autor: Lenka Tučková

registrační číslo:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002051

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

V rámci projektu dojde k dovybavení odborné dílny, laboratoře a počítačové učebny moderní technikou za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce. Projekt navazuje na předcházející projekty OPVK "Robotizované pracoviště 3 D" a "Modernizace dílen I" a završuje tak v celé šíři všechny 3D technologie aplikovatelné na obrábění kamene od technických až po uměleckořemeslné zpracování a restaurování a digitalizaci předmětů 3 D. Pořízené vybavení bude využíváno pro výuku odborných předmětů v oborech Geotechnika, Kamenosochařství a Konzervátorství a restaurátorství. Součástí projektu je také zajištění konektivity a úprava venkovního prostranství.

Cíl projektu:

Cílem projektu je dovybavit dílnu, laboratoř a počítačovou učebnu na SPŠKS nejmodernější dostupnou technikou za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce. Součástí projektu jsou také opatření k zajištění konektivity a připojení k internetu.

K plnění cíle projektu přispěje také vedlejší aktivita úprava venkovního prostranství. V rámci této aktivity vznikne zelená stěna tvořená tújemi. Dále dojde k doplnění parku o okrasnou skalku, vznikne také květinový pás tvořený trvalkami. Zeleň kombinovaná s žákovskými pracemi přispěje k lepšímu estetickému vzhledu areálu školy a zkvalitnění prostředí, ve kterém se pohybují žáci školy.

Výsledky projektu:

Výstupem projektu bude dovybavená dílna, laboratoř a počítačová učebna moderní technickou. Dále bude zajištěna konektivita školy a připojení k internetu. Dojde k úpravě venkovního prostranství v podobě vybudování okrasné skalky, květinového pásu a živého plotu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.