II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa

18. 9. 2020 Autor: admin admin

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012825

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována silnice II/280 na trase Osenice - Libáň. Celková délka rekonstruované silnice II. třídy je cca 4,536 km.

Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/280 v délce cca 4,536 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.