II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 2. etapa

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 2. etapa

18. 9. 2020

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012875

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována silnice II/285 na trase Jaroměř - Nové Město nad Metují (úsek 1). Celková délka rekonstruované silnice II. třídy je cca 3,309 km.
Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/285 v délce cca 3,309 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.