II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu

20. 4. 2018 Autor: Jana Štěrbová

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0001657

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/286. Úsek začíná v intravilánu obce Jičín v místě křížení okružní křižovatkou s komunikací s II/502 na ulici Revoluční a vede severním směrem z města přes obce Valdice a Železnice na hranici okresu. Hodnota indikátoru – rekonstruované silnice v rámci projektu je cca 5,590 Km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/286 (a v místě křížení také II/502) v trase dlouhé cca 5,800 km a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.