II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u přehrady Labská

6. 1. 2020 Autor: Tomáš Hromádko

II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u přehrady Labská

registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0007052

Zpět na přehled projektů

Projekt byl dokončen v roce 2019 a jeho cílem byla stabilizace skalních svahů a to způsobem zajišťujícím ochranu přilehlé silniční komunikace II/295 a zdraví osob na komunikaci před padajícími kameny, balvany a sesutím. Zajištění svahu a související konstrukce budou užity pro veřejné blaho.

V rámci projektu byla realizována následující opatření:

  • očištění skalního svahu,
  • kotvení skalních bloků,
  • kotvení vyzdívek a podezdívek,
  • zajištění svahu ocelovou sítí,
  • vyzdívky a podezdívky,
  • ochranný plot,
  • gabionové zdi.
Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.