II/298 Ledce – Opočno, 1. etapa

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/298 Ledce – Opočno, 1. etapa

9. 11. 2017 Autor: Jana Štěrbová

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003778

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/298. Úsek začíná na konci obce Ledce a končí na konci obce Očelice. Délka řešeného úseku je cca 3,149 km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/298 v délce cca 3,149 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.