II/299 - Třebechovice pod Orebem, ul. Tyršova

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/299 - Třebechovice pod Orebem, ul. Tyršova

16. 8. 2016 Autor: Jana Štěrbová

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000004

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II. třídy č. 299 v obci Třebechovice pod Orebem. Upravovaný úsek je veden ulicí Tyršova od křižovatky s ulicí Hradeckou směrem k výjezdu z města. Celková délka rekonstruovaného úseku je 0,55 Km. Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace v délce 0,55 km včetně realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.