II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem

16. 8. 2016 Autor: Jana Štěrbová

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000266

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace II/299 v úseku o délce 2,759 Km. Místopisně od stávající pracovní spáry v křižovatce silnic I/37 a II/299 v obci Choustníkovo Hradiště do místa za křižovatkou silnice II/299 s ulicí K Rybníkům ve Dvoře Králové nad Labem. Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace v délce 2,759 km a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cílů projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.