II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, 2. etapa

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/300 Dvůr Králové nad Labem - Kocbeře, 2. etapa

18. 6. 2019 Autor: Jana Štěrbová

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010604

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována část silnice II/300. Začátek úseku je ve Dvoře Králové nad Labem od křižovatky ul. Tyršova a Krkonošská, konec úseku je na křižovatce s III/29929. Celková délka komunikace rekonstruovaná v rámci způsobilých výdajů je 1,714 km.

Rekonstruovaná silnice se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace III/300 v délce cca 1,714 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.