II/300 Dvůr Králové nad Labem, ul. Tyršova + křižovatka s II/299

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/300 Dvůr Králové nad Labem, ul. Tyršova + křižovatka s II/299

23. 7. 2018 Autor: Jana Šterbová

registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008205

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce silnice II/300 v intravilánu Města Dvůr Králové n/L. Úsek začíná za mostem přes Hartský potok a končí za křižovatkou u benzínové stanice Papoil. Součástí je také přestavba stykové křižovatky s II/299 na malou okružní křižovatku. Celková délka úseku realizovaného se spoluúčastí IROP je celkem cca 1,114 km.

Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP. Realizací projektu dojde ke zvýšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je rekonstruovaná komunikace II/300 v délce cca 1,114 km. Zajištění odpovídajícího odvodnění komunikace a realizace dalších dílčích aktivit, které jsou nezbytně nutné k dosažení cíle projektu.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.