II/303 Jetřichov – Broumov

logo EU, Evropský fond pro reg. rozvoj, Intergrovaný reg. operační program, logo MMR ČR


II/303 Jetřichov – Broumov

4. 8. 2016 Autor: Jana Štěrbová

registrační číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000005

Zpět na přehled projektů

Popis projektu:

V rámci projektu bude rekonstruována komunikace II/303 v úseku km 25,18 - 29,14 km, místopisně mezi křižovatkou silnic na Jetřichov a pracovní spárou vozovky za čerpací stanicí pohonných hmot v Broumově. Celková délka rekonstruovaného úseku je 3,96 Km. Rekonstruovaný úsek se nachází na vybrané prioritní síti IROP.

Cíl projektu:

Cílem projektu je přispět ke zlepšení regionální mobility a rozvoji sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Výsledky projektu:

  • rekonstrukce komunikace v délce 3,96 km vč. odvodnění komunikace.
     

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.